12 март 2012 г.

Магическа употреба на псалмите


Съществуват множество магически приложения за които псалмите на Давид се използват. За постигане на конкретна цел или желание най-често се прилага тяхното изписване или произнасяне като молитва, понякога в съчетание с определени ритуални действия. Всеки псалм притежава божествено име отговарящо за него и съставено от букви взети от различни думи или стихове съдържащи се в текста му. Името се смята за ключ активиращ силата на дадения псалм и то трябва да се произнася преди използването му. Тази практика се използва в кабалистичната магия, а в последствие взаимствана в много от съвременните ритуали базирани на магическите свойства на псалмите. 

Предвид насочеността на този блог ще обърна внимание върху употребата на Давидовите псалми в арабската магия. В тази традиция те се наричат -  мазамир и се използват изключително в изготвянето на талисмани. Самите те се пишат на арабски, като към тях често се прибавят допълнителни мистични шрифтове, коптски надписи, цифрови квадрати (образувани от стойността на дадения псалм) и езотерични символи. Очевидно е, че в тази техника става въпрос за  смесването на елементи от предислямски, коптски, еврейски и други практики. Днес обаче те се използват точно по този начин в арабския свят. Тук ще ви представя няколко такива приложения на псалмите заедно с техните талисмани.

За привличане на обич и уважение
   Изписва се 11-ти псалм заедно с талисмана му, като псалмът се изрича три пъти върху листа, след което се носи от човека.


За лечение на зрението
   Изписва се 25-ти псалм заедно с талисмана върху чиста купа, след което се разтваря във вода и с нея се измиват очите. Ако пък същият псалм се изрече над розово масло и с него се помаже лицето хората ще ви почитат и ще отговарят на молбите ви.За просперитет
   Ако беден човек изпише 65-ти псалм и тези букви върху четирите стени на дома си и носи със себе си едно копие от същото изписано на лист, той бързо ще реши материалните си затруднения.За запазване на плода
   Ако жена иска да опази своя плод от помятане се изписва 39-ти псалм заедно с талисмана и се носи вързан около дясната й ръка.За защита от зли сили
   Изписва се 34-ти псалм заедно с талисмана, след което се окадява на тамян и бензое и се носи от човека.


Източници:
Baal-Shem, Salomo. Qabbalistic Magic: Talismans, Psalms, Amulets, and the Practice of High Ritual, Destiny Books, 2011
Дауд, Юсуф. Мазамир Дауд. Бейрут, 2005
Ал-Тукхи, Абду Ал-Фатах. Шифа алалил уа тсахил ала'сир ба'асрар мазамир дауд. Бейрут, 1997
Захариус, свещеникът от Йерусалим , Баркат ашшамус фи халимат джалинус – арабски манускрипт
Сифр мазамир – арабски манускрипт

Няма коментари:

Публикуване на коментар