12 юни 2012 г.

Призоваване на Краля на ифритите от племето ДамархашинРитуалът се провежда в продължение на три последователни нощи, като се започва от четвъртък вечер. Отива се на безлюдно и спокойно място, по възможност сред природата, без странични шумове и светлини. Диаграмата се чертае върху земята с клон от нарово дърво, с достатъчна големина за да се застане в нея. След като е готова се сяда в центъра на шестолъчната звезда с лице на изток. С ясен глас се казва заклинанието 12181 пъти:


"Хафартурим, Хамашматиша, Шалумимакхун, Шамишаштатрун, Хаитуайа, Шалимусат, А'айаскхатуф, Таишашакмуш, Хатушиля, Шатакифсака, Лум, Каикахрун, Мии Атликха, Каибалят, Дамархашин, Афирутим, Табтана, Та'айа, Шакхшамаш, Тасуин."

По време на произнасянето около вас могат да се появят образи на множество ифрити и джинове. Не бива да се плашите от тях и не трябва да прекъсвате ритуала. На третата нощ, ако всичко е извършено правилно ифритите ще освободят пътя за пристигането на техния Крал. Той ще ви поздрави, на което трябва да отвърнете с поздрава: "Алейку уасалям уа рахмату лляхи уа баракатух" (в превод: "Мир на теб и милостта и благословията на Всевишиния да е над теб!") След което може да се разговаря свободно с управника, като се подхожда с голям респект и внимание. От него може да се поиска да ви назначи кхадам (джин служител), който да ви помага в земните дела при определени условия. Независимо дали се сключи съглашение с краля, преди заминаването му  трябва да му отправите благодарности като се каже: "Джазак Аллях кхайран" (в превод: "Бог да те благослови с добрината си!").

Източник: Шейх Хептула Киллани