11 март 2012 г.

Тайната на псалмите


Псалтирът или Книга на Псалмите (от гръцки: псалтирион - музикален инструмент от рода на арфата) е една от книгите на Стария завет от Библията. Наричана е и “Псалтирът на вековете”, а сред юдеите е позната като "Книга на възхвалите". Според еврейската традиция псалмите са написани от цар Давид, който често се изобразява с арфа в ръце, но в науката се смята, че книгата е съставена от различни автори в продължение на няколко столетия. В основната си част, това е колекция от 150 поеми, към които в библейско време е била написана музика и които са съставлявали значителна част от еврейското хваление. През вековете почти всички значими композитори, както юдеи, така и християни от различни църкви, са писали музика по текстовете на псалмите.
Книгата на Псалмите е най-голямата книга в Библията и безспорно най-магическата. На сто и петдесетте псалми се приписват мистични свойства, според кабалистичните вярвания за магическата ефикасност на словата от Светото писание. Те са били използвани като база за различни амулети от много векове насам, което свидетелства за тяхната апотропейна, лечебна и въздействаща сила. Фрагменти от Свитъците от Мъртво море показват, че псалмите са считани като изключително силна манифестация на божествената сила. Макар да е трудно да се определят точните им корени, е очевидно, че създаването им е било повлияно от вавилонските и египетските химни и молитви, и в по-широк поглед могат да се разглеждат като продължение на магическите традиции на тези култури. 
След обмена на идеи между юдейските, еленистическите и гностическите практики от първите четири столетия сл. Хр. псалмите бързо намират своя път и в други магически практики и се срещат на много други езици включително арамейски, гръцки, иврит, арабски, латински и старославянски. Псалмите се отличават ясно и в ранната християнска магия, където цитати от тях са използвани в състава на различни коптски и етиопски амулети и защитни свитъци, носени за да предпазват от зли сили. Те се използват дори и в арабската окултна традиция в допълнение с определени талисмани, квадрати и езотерични шрифтове.
Един от първите текстове фокусиращ внимание върху магическата употреба на псалмите е еврейският текст "Сефер Шимуш Техилим" или Магическа употреба на псалмите", датиращ от осми век. По-късно части от псалмите са намирани в текстовете на различни окултни ръководства, където ефикасността им е описвана и приемана без съмнение. За тяхното използване се споменава в "Книгата на златото" - френски манускрипт от 17 век, описващ магическите свойства и приложения на псалмите, най-често за защита от нещастия и злини, предпазване на родилки, за лечение, любов, авторитет, срещу врагове и пр.
В последните столетия псалмите се разпространяват и в Новия свят в по-съвременни традиции като афро-американските и худу. За това допринасят и заглавия като: „Шеста и седма” и "Отдавна изгубените 8-ма, 9-та и 10-та книга на Моисей", които са компилации от средновековни европейски и близкоизточни магически текстове, приписвани на автора на първото Мойсеево Петокнижие. Затова не е никак странно, че много от практикуващите чернокожи магьосници взаимстват приложенията на псалмите и ги използват в своята работа, в допълнение към магически ритуали и зареждане на талисмани.
В заключение може да се каже, че псалмите продължават да представят жизнен елемент от обредността на голям кръг от религии, култури и народи. Със своето голямо ниво на мъдрост и красота те допринасят за развиването на положително отношение към живота.

Няма коментари:

Публикуване на коментар