29 януари 2013 г.

Отключването на късмет в народната култура на Адана        В турския език се срещат думи като поверие, суеверие (батъл инанч), празноверие (хурафе), произходът на които може да се проследи до дълбока древност. Съвременната анатолска култура е запазила система от вярвания произлизащи от стари времена и неразделно свързани с официалната религия. Дори тя да заклеймява подобни суеверия, обществото ги е приело според своите виждания като необходима част адаптирана към настоящата вяра.

            В днешно време са останали множество остатъци от предислямски вярвания, пренесени и запазени непроменени след приемането на исляма. Присъщото сред тюркските племена от Средна Азия лечение на болен да се извършва от шаман посредством магически ритуали продължава да съществува и в настоящето. Заклинане, продухване (юфюрюк), наричане (афсун) са действия отнасяни и към използването за лечение и влияния, които се прилагат в много части на Анатолия сред обикновеното население за отваряне на късмет, привличане на жених, изцеление от бездетие и пр.

            За повлияване върху скритите сили в природата, за промяна на предначертаното, защита от злини и осъществяване на желания резултат са предприемани действия разглеждани като магия. Такива практики включват употребата на религиозни и магически предмети, използването на Божествени имена, наричания и молитви, изписването на букви, цифри или графични символи, както и белег /парче дреха, нокти, коса/ от човека на когото ще се въздейства.

           

Църквата "Бебекли Килсе"
Привличането на щастие и удачие е познато под изразите "отваряне", "отвързване" и "отключване на късмет", основаващи се на турската дума късмет, както и на навлезналите от арабски талих (удачие), кадр (съдба), бахт (сполука). Както сред населението на цяла Турция, така и в град Адана и околностите й са разпространени различни начини и поверия свързани с отключването на късмет и привличането на жених за неомъжени девойки
. Най-известните са следните:


В четвъртък вечер се заключва катинар от човек недостигнал зряла възраст, а девойката преспива над него. В петък се отива до джамия, като се дава на първия излезнал от нея човек след петъчната служба с молба да го отключи. Това действие се извършва три поредни петъка, а отключеният катинар се закача над входната врата на дома. 

В петъчен ден се дава катинар на човек отиващ за петъчно богослужение, като при влизане в джамията го заключва, а на излизане го отключва с определени молитви.

За отваряне на късмета заключен катинар се отключва на кръстопът с определени наричания.
На кръстопът се развързва и бохчата с чеиза на девойка за намиране на жених.
След като се отключи катинар с произнасяне на молитви и издухване към него, се оставя така за да не се затвори повече нечий късмет.
Катинар се отключва и над пъпа на девойка за благополучие в любовта.
Дава се заключен катинар в църквата "Бебекли Килсе" в Адана за да бъде отключен от свещеника.
За отваряне на късмета в любовта девойката трябва да носи голям ключ, върху който се изричат молитви и се хвърля в течаща вода.            Както се вижда от посочените примери, за отварянето на късмета се изпълняват "отключващи" действия, обусловени от вярата в принципа на подобието чрез отварянето на затворени предмети. В тези практики затвореният катинар се явява ритуален атрибут символизиращ заключения късмет, който ще бъде отключен. По същия начин завързаната бохча с чеиз изразява вързаното брачно щастие. Методите използват петъчния ден като свещен за мюсюлманите и участието на духовно лице - ходжа или свещеник или първият човек излезнал от джамия. Често хората живеещи около района на църквата "Бебекли Килсе" и вярващи, че не им върви карат свещеника да им отключи катинар. Сам по себе си и ключът като магически инструмент притежаващ функцията на отварянето се свързва с привличането на щастие.


                      Броят на повторенията на ритуалните действия е базиран на считаното за сакрално число три. В народната култура кръстопътят е смятан за място наситено с магическа сила и на което пътищата са отворени във всички посоки, съответно извършваните ритуали там ще отворят и пътищата на човека. В магическите практики също така се използват и потоци и реки, защото течащата вода не познава прегради и продължава пътя си, което аналогично се свързва с избягването на житейски препятствия. Заради пречистващите си качества и защото измива всяка нечистотия водата се приема за свещена и така ще увенчае изпълнените процеси с успех.

            Като част от методиките за отваряне на късмета в околностите на Адана се извършва и ритуал, при който върху седем камъка се изписват молитви от ходжа, а девойката целяща да привлече успех в любовта ги хвърля в течаща вода. След това в петъчен ден трябва да премете пред входа на дома с нова метла и вода над която са четени молитви, а метлата да даде в джамия. В тази често срещана практика освен пречистващата сила на водата, метлата също носи ритуална символика за измитане и пропъждане на злите сили. Познато е и изписването на определени молитви наобратно, като носени по този начин късметът ще се обърне от лош към добър и ще се избегне евентуална магия от която човек е потърпевш. Сред населението е разпространено и носенето на джевшен  - обшита в кожа триъгълна муска с изписани молитви, за която се вярва, че предпазва от нещастия и прогонва несполуките.

Народната култура в Адана е запазила многообразие от религиозни и магически ритуали за отключването на късмет, следите на които водят до предислямски вярвания, култа към природата, култа към предците и огъня. Преплетени с исляма те все още продължават своето съществуване.

Автор: Айше Башчетинчелик, лектор по турски език към университет "Чукурова" - град Адана
             Преводът е осъществен със съдействието на Реджаил
 

5 коментара:

 1. отново една страхотна статия, поздрвления :)

  ОтговорИзтриване
 2. намерих завързани черни конци на много възли на парцала за бърсане мисля че това е магия кака да я разваля

  ОтговорИзтриване
 3. Полето за коментари към публикациите не е мястото за задаване на подобни въпроси.

  ОтговорИзтриване
 4. Как да отключа женитбата на синътси

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Като се обърнете към човек, който може да ви помогне за тази цел.

   Изтриване