27 юни 2015 г.

Лечение на болести причинени от пери и джинове              За предпазване от влиянието на пери и джинове, също така и за лечение на болести причинени от тях (бел. прев. - урама) се използва  методът „изливане на шербет”. Той се приготвя със захар и вода. В Истанбул „засегнатият или член от семейството му правят шербет  и върху него се четат три пъти сура Ихлас и един път Фатиха, след което се духва върху него и в полунощ се отива на кръстопът, където се излива, казвайки "Бисмиллях" и думите:  

„Вземи болестта ми и ми върни здравето, 
ние ви оставяме вкусна храна и вие също дайте сладост на нас”

              Също така, когато човек се нанася в нова къща за да омилостиви джиновете ръси със шербет в кухнята, под  стълбището,  килера, градината  и мазето. По този начин се смята, че бедите от дома ще бъдат прогонени. 

              Източник: доц. д-р Айше Дуварджи, "Свръхестествени същества при турците и свързаните с тях понятия, вярвания и действия", университет Башкент, 2005

Няма коментари:

Публикуване на коментар