13 май 2015 г.

Разкриване на крадецЗа да се принуди крадец да се разкрие вземете метален квадратен гвоздей и изпишете върху едната му страна:  "Йа. Син. Кълна се в Корана!" Върху втората: "Сад. Кълна се в Корана!" Върху третата: "Каф. Кълна се в Корана!" И върху последната: "Нун. Кълна се в калема и в онова, което пишат!"

Съберете заподозрените в кражба хора, забийте гвоздея в земята и започнете да изричате сура Ал-Мулк, след което наредете на хората да си отидат. Онзи от тях който е крадецът няма да може да се помръдне от мястото си и ще можете да го задържите.

Източник: лични записки на
Са'ад Дал'у, Дамаск, 1920

Няма коментари:

Публикуване на коментар