25 септември 2014 г.

Любовна магия с тамян


Взимат се петдесет и едно едри зърна тамян. На двадесет от тях се изписва вашето име, а на останалите тридесет и едно името на любимия/та. След полунощ, като сте сами в дома зърната се хвърлят едно по едно в разпалена кадилница, като на всяко докато дими се изрича веднъж заклинанието:

     "Заспал е домът и спи това, което е в него и пустошта, и не е останал никой в дома, освен мен и Възвишения. О, Вие, братя мои домашни джинове, заклинам Ви да отидете оттук при (името на любимия) син на (името на майка му) и да седнете между рамената му и да се заселите в тялото и вените му и да прогоните съня му в Синд, Индия и Ирак и да закачите съня му на звънче, а звънчето на копитото на жребец с обич, любов и покорство към (вашето име) дъщеря на (името на майката). Бързо, така че да не може да мигне, нито да заспи! Грабнете съня му за да е все буден и терзаещ и разпалете в сърцето му  пламтящи въглени и искри. Очите му да блуждаят, сърцето му да бие лудо и краката му да тръпнат докато не дойде при (вашето име) дъщеря на (името на майка ви)! Да се скита и да скърби и да е опиянен.
            Казвам: "Огън, огън, който е като огъня на любовта на (името ви), нека да завладее сърцето му и умът му и душата му! Да не може да яде, нито да пие, нито да стои, нито да лежи!"

Източник: Дахрихи, Фарид Асрихи Уауахид. Хибатул маннан фи таскхир мулук ал-джанн. Мактабат Ал-Кахира

Няма коментари:

Публикуване на коментар