27 август 2014 г.

Захранване за любов със смокини

Върху седем смокини на всяка поотделно се изрича веднъж молитвата, заедно с името на любимия/та, след което му/й се дават да ги изяде.

“Йа бедух, азамет.
 Късметихи алейк.
 Билхаккъ ахмеди фешеззеху лимахаббетиху ве меведде.
Ве фи`лю ве амелю.
Йа миррике ве евкелту битарафихи гаир.”
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар