16 май 2014 г.

Любовен парфюм
Ако следният бейт* се изрече 1000 пъти върху парфюм, с който след това се напръскате, всеки който го помирише ще се прехласва по вас. 

"Уа анта хакимун йа илахи фа'аафинии
факун лилудда фиил калби мунзила"*

Ако пък жена се напръска с това благоухание нейният съпруг или любим не ще може да сведе очи от нея. За целта след всяко стотно изричане на стиховете се казва по веднъж: "О, Боже изпрати любов в сърцето на (името на любимия) към мен (вашето име)!"


*Двустишието (бейт) е от арабската магическа поема Дамиатиа, който в приблизителен превод гласи: "И мъдър си Ти, О, Боже мой, дари ме с любов, която да се загнезди в сърцата". - бел. прев.

Няма коментари:

Публикуване на коментар