24 октомври 2013 г.

За разкриване на информация в сън

За да се разбере каквато и да е информация се взима  перо от гребена на папуняк (Циганско петле) и върху него се изрича 21 пъти заклинанието:
"Йарбана, Бахри, Кука, Йанли, Куи, Набах, Арниат, Аукла, Нанджахи, Аузкри, Гхайджи, Шакра, Йанджа, Джандардар, Йармуханиа, Мад, уа аиндаху мафатиху алгхайби ла йаламуха илла хуа*"
    След което веднъж: "Чрез тези имена ви нареждам да ми разкриете това и това!"
  
    Перото се слага под възглавницата ви и се заспива върху него. В съня ви ще ви се разкрие това което искате да знаете.

     *"У Него са ключовете на неведомото. Не ги знае никой друг освен Него" (6:59)

   Източник: Лукман

Няма коментари:

Публикуване на коментар