17 август 2019 г.

Jinn Sorcery - съдържание

 
 
Preface - Предговор
Conjuring Jinn for Dream Revelation - Призоваване на джинове за получаване на информация в сън
Al-Mandal: Techniques of Scrying
- Ал-Мандал: Техники за призоваване чрез видения
Jinn Workings and Evocation Rites
- Служби с джинове и ритуали за директно призоваване
Summoning the Personal Qareen
- Призоваване на личния карин
The Seven Jinn Evictions
- Седемте прогонвания на джинове
Bibliography
- Библиография
 
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар